Απεντόμωση

Η εφαρμογή Απεντόμωσης αφορά την καταπολέμηση όλων των ειδών των εντόμων, ιπτάμενων και βαδιστικών, η παρουσία των οποίων προσβάλει και υποβαθμίζει το επίπεδο Υγιεινής όλων των χώρων και ιδιαίτερα των χώρων παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων. Η καταπολέμηση εντόμων όπως οι κατσαρίδες (Periplaneta Americana, Blattela germanica κλπ.), κοριοί, ψύλλοι, μύγες, κουνούπια, μυρμήγκια, τερμίτες, σκώρος αλλά και έντομα αποθηκών όπως τα είδη Λεπιδοπτέρων Ephestia sp., Plodia sp. και Κολεοπτέρων Stegobium sp., Tribolium sp. κ.α. που συχνά προσβάλλουν αποθηκευμένα προϊόντα, επιτυγχάνεται με:


•Υπολειμματικούς ψεκασμούς (χρήση αντλίας χαμηλής ή υψηλής πίεσης)
•Εκνέφωση (fogger)
•Υποκαπνισμό (fumigation),
•Την χρήση φερομονικών ή τροφοελκυστικών παγίδων
•Την χρήση ειδικών ηλεκτρικών εντομοπαγίδων εναρμονισμένων με το σύστημα H.A.C.C.P και τους κανονισμούς του ΕΦΕΤ