Οικολογική Καταπολέμηση Παρασίτων


Ο έλεγχος των εντόμων με απεντομώσεις και τρωκτικών με μυοκτονίες περιλαμβάνει συχνά τη χρήση μη τοξικών μεθόδων. Οι μέθοδοι αυτοί λειτουργούν άλλοτε συμπληρωματικά και άλλοτε εναλλακτικά της χημικής καταπολέμησης. Οι βιολογικές μέθοδοι εφαρμόζονται στις καταπολεμήσεις παρασίτων τόσο σε οικιακούς όσο και σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους. Το πλεονέκτημά τους έγγειται στο ότι δεν πραγματοποιείται χρήση χημικών σκευασμάτων με συνέπεια οι εφαρμογές να είναι απόλυτα φιλικές στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι μη τοξικές μέθοδοι έχουν καλύτερα αποτελέσματα.