Μυοκτονία

Τα ποντίκια θα μπορούσαν απλώς να αναφέρονται ως κινούμενες εστίες μόλυνσης, καθώς αποτελούν το μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ως μηχανικοί φορείς παθογόνων μικροοργανισμών, με ικανότητες αναπαραγωγής πραγματικά εντυπωσιακές και εξαιρετικά ανεπτυγμένη ευφυΐα, οσμή, γεύση, ακοή και αφή, συνιστούν τη μόνιμη απειλή της υγείας και της οικονομικής ευμάρειας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Στην επιτακτική ανάγκη προφύλαξης αλλά και καταπολέμησης τέτοιου είδους προσβολών, η mega Υγειονομική στέκεται στο πλευρό σας με ολοκληρωμένα αλλά ταυτόχρονα οικονομικά προγράμματα μυοκτονίας για κάθε περίπτωση και σας παρέχει:

•Επιτόπιες εκτιμήσεις-μελέτες του μεγέθους του προβλήματος και αναγνώριση των πιθανών διαδρομών και φωλεών των ποντικών.
•Επιλογή ή και συνδυασμό των κατάλληλων για την κάθε περίπτωση οικολογικών μεθόδων και σκευασμάτων, ώστε να εξασφαλίσουμε τα τελειότερα αποτελέσματα στο συντομότερο δυνατό χρόνο (αντιπηκτικά δολώματα β' & γ' γενεάς, δολωματικοί σταθμοί, απωθητικές πάστες, κολλητικές παγίδες κ.λπ.).
•Επαναληπτικές εφαρμογές και επανέλεγχοι έως και την πλήρη εξάλειψη του προβλήματος.
•Τακτικές εφαρμογές για την πρόληψη και αποφυγή τέτοιων κρουσμάτων.
•Συμβουλευτική υποστήριξη από τους έμπειρους επιστήμονες της εταιρείας μας.
•Εναρμονισμένοι πλήρως με τα συστήματα HACCP & ISO και με βάση την οδηγία 43/93 της Ε.Ε., παρέχουμε στους πελάτες μας πλήρη και συνεχή υποστήριξη (τεχνική μελέτη, χαρτογράφηση, τακτικές εκθέσεις πορείας έργου, πίνακες κατανάλωσης, πιστοποιητικά μυοκτονίας και βεβαιώσεις εκτέλεσης έργου).